Ветеринарна клиника Vet§Care Лозенец
Ветеринар Лозенец

Лабораторни изследвания

Клиниката разполага със собствена апаратура за кръвни изследвания. С наличието само на няколко капки кръв можем да направим доста широка гама от различни кръвни показатели. Апаратурата изследва както пълна кръвна картина, така и доста широк пакет биохимични показатели. При спешност резултатите стават готови до 12 минути.

Клиниката предлага:

 • различни пакети хормонални изследвания
 • изследване на урина
 • копроби (изследване на изпражнение)
 • различни видове тестове за инфекциозни заболявания и за кърлежо-преносими заболявания
 • кръвни натривки
 • изследване при кожни заболявания
 • изследвания за алергии

Работим с референтна лаборатория „LABOKLIN“ – най-голямата лаборатория в световен мащаб за животни разположена в Германия, която предлага много услуги и изследвания, които не се правят в България. Сред тях са:

 • изследвания за алергии
 • титър за бяс
 • биопсии
 • титър за различни инфекциозни заболявания
 • токсикология
 • хипосензибилизираща терапия
 • специфични хормони
 • генетични заболявания, за които се издава сертификат
 • породни пакети за някои често срещани заболявания специфични за дадената порода, които могат да се предават в поколенията

Вземането на проби и тяхното изпращане е изцяло наш ангажимент!