Ветеринарна клиника Vet§Care Лозенец
Ветеринар Лозенец

Дерматология

Дерматологията и дерматологичните проблеми са много често срещани във ветеринарната медицина. Почти няма пациент, който да не прояви дори минимален проблем, свързан с кожата и космената покривка. Не малка част от дерматологичните заболявания биха могли да засегнат и хората, които са в непосредствен контакт с животното. 

Причините за кожните проблеми могат да бъдат от различен произход:

 • алергичен
 • паразитен
 • микотичен
 • инфекциозен
 • вирусен
 • автоимунен
 • вторично вследствие на друго заболяване

Диагностиката на кожните проблеми в голям процент от случаите не може да бъде поставен само на базата на клиничен преглед. Дерматологията е свързана с широка гама от диагностични изследвания и прецизна анамнеза. 

В клиниката предлагаме различна методика за изследване на дерматологични пациенти:

 • микроскопско изследване
 • микробиология и антибиотикограма
 • хормонални изследвания
 • тестове за алергии („LABOKLIN“)
 • кожни биопсии и хистологични изследвания
 • посявка върху хранителна култура за изолиране на микотични причинители 

Немалка част от кожните проблеми се дължат на алергични причини. Алергиите са много трудни за определяне. Работим с най-голямата диагностична лаборатории за животни в световен мащаб, която се намира в Германия („LABOKLIN“). Лабораторията предлага различни пакети за определяне на причините за алергията и не само, още широка гама дерматологични тестове. 

В случай, че открием алерген, лабораторията предлага серум за хипосензибилизация, който се поставя по схема и е с много добри резултати при над 80 % от случаите.